81% van de mensen die een beroep deden op microkredieten, hebben een duurzame job

81% van de mensen die een beroep deden op microkredieten, hebben een duurzame job

Een overheidsbesparing van 2,21 miljoen €

Woensdag 5 november 2014 — Een studie van de Vlerick Business School wijst uit dat 60 % van de begunstigden van een microkrediet van microStart nog steeds bedrijfsleider is. Verder heeft 21 % opnieuw een onderneming opgericht of is nu werknemer. Voor de overheid betekent dit een besparing van 1,09 miljoen € steun en verschillende sociale uitkeringen en 1,12 miljoen € winst uit belastinginkomsten.

microStart is een microfinancieringsinstelling die kandidaat-ondernemers financiert en begeleidt die geen toegang hebben tot een bankkrediet en die een kleine zelfstandige activiteit willen opstarten of ontwikkelen. Om de resultaten van de eerste twee jaar te evalueren, analyseerden BNP Paribas Fortis en haar partner de volledige impact van hun activiteit en de socio-economische voordelen ervan voor de verschillende actoren.

De bank is de eerste medewerker van microStart en vertrouwde het onderzoek toe aan de Vlerick Business School, waar ze een multidisciplinaire leerstoel heeft die vooral gewijd is aan de technologische evolutie van het bancaire beroep. Hoewel microStart al bijna 1200 microkredieten heeft toegekend, beoogt de studie enkel de eerste 315 leningen die werden toegekend tussen 2011 en 2012. Dit heeft tot doel om, dankzij de nodige afstand, een objectief beeld te krijgen van de zaken en het traject te evalueren van de onderzochte micro-ondernemingen over meerdere jaren.

 

HET MICROKREDIET, EEN VEELBELOVEND HULPMIDDEL MET EEN GROTE MAATSCHAPPELIJKE IMPACT

De voornaamste doelstelling van de studie was om de socio-economische impact van microStart in te schatten (analyse van de profielen van micro-ondernemers, de levensvatbaarheid van de opgerichte ondernemingen, het aantal gecreëerde jobs, de versterking van de inzetbaarheid en de verbetering van de levenskwaliteit). Verder werden de factoren onderzocht die het succes van de ondersteunde projecten al dan niet bepalen (leeftijd, geslacht, herkomst, ...).

De cijfers tonen aan dat - over een periode van 1,5 tot 3,5 jaar - 60 % van de ondervraagden nog steeds aan het hoofd staat van hun onderneming.

Bovendien vond 21 % van diegenen die hun activiteit stopzetten opnieuw werk bij een andere werkgever, of ze richtten opnieuw een onderneming op. Het percentage nieuwe banen van microStart bedraagt dus meer dan 80 %.

Bij de mensen die hun activiteit hebben opgestart of die een job hebben gevonden dankzij microStart, had 34 % geen stabiele job of geen job. Bijna 100 % van de klanten heeft nog steeds relaties met hun bank en een groot deel heeft opnieuw toegang tot financiering op de klassieke bancaire manieren.

De activiteit van microStart heeft de overheid aanzienlijke besparingen opgeleverd op het vlak van diverse sociale hulp, alsook een grote fiscale winst. Zo heeft 2,33 miljoen € aan toegekende kredieten 1,09 miljoen € besparingen opgeleverd van diverse uitkeringen (werkloosheid, ...), maar ook 1,12 miljoen € nieuwe bijdragen, taksen, belastingen, ...

 

BNP PARIBAS FORTIS EN MICROSTART, SAMEN AAN DE ZIJDE VAN DE ONDERNEMERS

microStart werd in 2010 opgericht op initiatief van de Franse vereniging ADIE (Association pour le Droit à l'Initiative Economique) en BNP Paribas Fortis als pilootprogramma met als doel om een vernieuwend antwoord te bieden aan oprichters van bedrijven. De bank wilde steun verlenen aan de microfinancieringsinstelling door middel van advies en op maat gemaakte begeleiding voor een specifiek publiek.

 "De belangrijkste rol van een bank bestaat erin om de reële economie te financieren. Door microStart te steunen, beantwoordt BNP Paribas Fortis duidelijk aan nieuwe economische noden en bereikt ze een groep ondernemers die voorheen moeilijk bereikbaar was. Wij zijn verheugd over deze ontwikkeling omdat de studie aantoont dat microkredieten een grote impact hebben. Wij zijn dan ook zeer blij dat we de projecten van microStart kunnen blijven ondersteunen", bevestigt Alex Houtart, Directeur MVO van BNP Paribas Fortis.

BNP Paribas Fortis biedt niet alleen economische steun aan microStart, maar is ook zeer aanwezig op het vlak van opwaartse en neerwaartse bijstand en begeleiding van micro-ondernemers dankzij het vijftigtal vrijwilligers die ze ter beschikking stelt van microStart. "Onze medewerkers zijn erg gemotiveerd om hieraan deel te nemen. Ze zijn bijzonder trots dat ze zich voor dit initiatief kunnen inzetten. Ze voelen zich zeer gewaardeerd", verheugt Alex Houtart zich.

 

HET MICROKREDIET, EEN POSITIEVE CIRKEL

De Vlerickstudie toonde aan dat microStart een motor vormt voor het creëren van rijkdom. Elke ondernemer die zijn activiteit opstart, creëert tegelijkertijd een waterval van positieve effecten op de gehele maatschappij: creëren van duurzame jobs, regelen van situaties die tot dan precair waren, vermindering van sociale uitkeringen, verhoging van fiscale bijdragen, toegang tot krediet, ...

"Met deze effecten draagt microStart bij tot een echte deugdzame cirkel die de gehele maatschappij ten goede komt. Maar de overheid moet ons helpen, met name door de hindernissen voor het creëren van micro-ondernemingen uit de weg te ruimen. Ze zouden start-ups ook een stimulans kunnen bieden, bijvoorbeeld door de bijdragen gradueel te verlagen waarop de kandidaten geen recht meer hebben na de lancering van hun project", stelt Philippe Maystadt, voorzitter van microStart, economist en minister van staat.

"Op vier jaar tijd heeft microStart 1200 microkredieten toegekend. Op lange termijn is ons doel om 1250 kredieten te bereiken per jaar. De opening van de agentschappen in Charleroi en Antwerpen zou een ommekeer moeten zijn in het expansiebeleid van microStart. Aangezien de belangrijkste steden van het land voortaan gedekt zijn, zullen we onze ontwikkeling verderzetten op andere plaatsen door een permanentie op te zetten in de OCMW's, buurthuizen, ... om micro-ondernemers te vinden", verklaart hij.

 

microStart werd opgericht in 2010 door de Association pour le Droit à l’Initiative Économique (ADIE), de Europese pionier op het vlak van microkredieten en BNP Paribas Fortis, de grootste bank van België. microStart telt momenteel twee Brusselse agentschappen (Sint-Gillis en Schaarbeek), een agentschap in Luik en in Gent. In november 2014 zal de microfinancieringsinstelling twee nieuwe bijkantoren openen in Charleroi en Antwerpen.

BNP Paribas Fortis biedt in België een totaalpakket van financiële diensten aan particulieren, zelfstandigen, beoefenaars van vrije beroepen, ondernemingen en publieke instellingen. Op het gebied van verzekeringen werkt BNP Paribas Fortis nauw samen met AG Insurance, de grootste verzekeraar in België. De bank verstrekt internationaal ook maatoplossingen aan vermogende particulieren, grote ondernemingen en publieke en financiële organisaties. Daarbij maakt zij gebruik van de knowhow en het wereldwijde netwerk van BNP Paribas.

BNP Paribas is met ruim 180.000 medewerkers, van wie ruim 140.000 in Europa, aanwezig in 75 landen. De groep bekleedt sleutelposities in haar drie kernactiviteiten: Retail Banking, Investment Solutions en Corporate & Investment Banking. De groep heeft vier thuismarkten in Europa (België, Frankrijk, Italië en Luxemburg) en BNP Paribas Personal Finance is de nummer één in consumentenkredieten. BNP Paribas ontplooit zijn geïntegreerde model voor Retail Banking in het Middellandse Zeegebied, in Turkije en in Oost-Europa, en heeft een omvangrijk netwerk in het westen van de Verenigde Staten. In Corporate & Investment Banking en Investment Solutions is BNP Paribas toonaangevend in Europa, sterk vertegenwoordigd in Noord- en Zuid-Amerika, en profiteert het van solide en snelgroeiende activiteiten in Azië-Pacific.

Alex Houtart (Directeur MVO van BNP Paribas Fortis), Philippe Maystadt (voorzitter van microStart)
Kana Hayashida (MBA Vlerick Business School) & Veroniek Collewaert (Professor Ondernemerschap, Vlerick Business School)
Kana Hayashida (MBA Vlerick Business School) & Veroniek Collewaert (Professor Ondernemerschap, Vlerick Business School)
Patrick Sapy (Algemeen directeur van microStart)