Eerste Europese Dag van het Microkrediet: wat als werkzoekenden zelf jobs kunnen creëren?

microStart en Impulskrediet pleiten voor aangepast micro-ondernemersstatuut

Maandag 19 oktober 2015 — Morgen vindt de eerste Europese Dag van het Microkrediet plaats. Naar aanleiding van deze dag vragen microStart en Impulskrediet, twee van de belangrijkste microfinancieringsinstellingen in ons land, de beleidsinstanties om samen werk te maken van een flexibeler kader voor micro-ondernemers. “Alleen op die manier kan het microkrediet zijn maatschappelijke rol volop waarmaken.”

 

Wat als werkzoekenden zelf jobs kunnen creëren? Met dat aanlokkelijke idee vragen de Europese microkredietinstellingen meer aandacht voor microfinanciering in de strijd tegen werkloosheid en sociale uitsluiting. De Europese Dag van het Microkrediet is een initiatief van het European Microfinance Network en het Microfinance Centre, de twee grootste Europese netwerken op het vlak van microfinanciering. In heel Europa staan die dag workshops, debatten, expo’s en andere activiteiten op het programma.

 

Dankzij microkredieten en begeleiding op maat kunnen economisch kwetsbare groepen, zoals jongeren, werkzoekenden, ex-gefailleerden, migranten of laagopgeleiden, een zelfstandige activiteit opstarten en (opnieuw) aansluiting vinden op de arbeidsmarkt. Volgens de Overview of the Microcredit Sector in the EU (2014) waarbij 150 microkredietorganisaties uit 24 Europese landen werden ondervraagd, tellen de EU-lidstaten minstens 125.000 dergelijke micro-ondernemers. Bijna overal zit microfinanciering in de lift.    

 

Nood aan een flexibeler kader

Toch blijft het potentieel in ons land nog sterk onderbenut doordat de toegang tot het micro-ondernemerschap wordt belemmerd door allerlei financiële en wettelijke obstakels. "Zeker voor werkzoekenden, zowat de helft van onze klanten, zijn de drempels te hoog. Zo verliezen ze bijvoorbeeld onmiddellijk hun uitkering of leefloon als ze een ondernemingsnummer aanvragen. En nog voor ze een euro omzet hebben gerealiseerd, moeten ze al hoge sociale bijdragen betalen. Dit zijn maar twee voorbeelden van hindernissen. Als we écht een doorstart willen maken, moeten we die zo snel mogelijk wegwerken”, zegt Piet Callens, verantwoordelijke kredieten bij Impulskrediet.


Daarom organiseren microStart en Impulskrediet op dinsdag 20 oktober een inlevingsworkshop in de gebouwen van BNP Paribas Fortis, dat microStart van bij de start in 2011 intensief steunt. Met deze ontmoeting willen de twee organisaties beleidsmakers en andere stakeholders rond de tafel brengen en aan de hand van ervaringen van micro-ondernemers de hinderpalen in kaart brengen en over mogelijke oplossingen nadenken. Op basis van de resultaten van die denkoefening zullen ze vervolgens een plan met concrete aanbevelingen voorleggen aan Minister van Werk en Economie Kris Peeters. Dat voorstel moet een eerste aanzet vormen voor een aangepast wettelijk kader voor micro-ondernemers.    

 

Het ondernemerschap is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd, maar we denken dat toch minstens 5 procent van de Belgische werkzoekenden, dus ruw geschat zo’n 20.000 personen, geschikte kandidaat-ondernemers zijn”, besluit Patrick Sapy, directeur van microStart en voorzitter van het European Microfinance Network. “Willen we die grote groep niet verliezen, moeten we dringend werk maken van soepelere regels voor micro-ondernemers. Alleen op die manier kan het microkrediet zijn maatschappelijke rol volop waarmaken.”           

 

Meer details over de inlevingsworkshop op 20 oktober vindt u op deze link